Hỏi ngày: 04-15-2012 04:31:52, bởi: Đỗ Trường Thiện
Trong: | Lần xem: 0

Tôi làm công tác liên quan đến hóa học, được biêt công ty có phát hành cuốn sách: sự kì diệu của các nguyên tố hóa học , tôi muốn liên hệ mua 01 cuốn . Nếu được gửi theo địa chỉ trên và cho biêt phuông thức thanh toán. Cảm ơn 1 

Chưa có phản hồi

Captcha image