Chi tiết tin tức

Nhà xuất bản Kim Đồng

16:19:57 21/03/2012

THÔNG TIN CHUNG

Tên giao dịch: Nhà xuẩt bản Kim Đồng

Tên giao dịch quốc tế: Kim Dong Publishing House

Ngày thành lập: 17 tháng 6 năm 1957

Cơ quan chủ quản: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 55 Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (04) 39434730 - (04)3 9428653

Fax: (04) 38229085

Email: kimdong@hn.vnn.vn

Website: www.nxbkimdong.com.vn

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 276 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (08) 39303832 - (08) 39303447

Fax: (08) 39305867

Email:cnkimdong@nxbkimdong.com.vn

Chi nhánh tại Miền Trung

Địa chỉ: 102 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (0511) 3812333 - (0511) 3812335

Fax: (0511) 3812334

Email: cnkimdongmt@nxbkimdong.com.vn

Chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ:

Nhà xuất bản Kim Đồng trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Nhà xuất bản tổng hợp có chức năng xuất bản sách và văn hóa phẩm phục vụ thiếu nhi và các bậc phụ huynh trong cả nước, quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Nhà xuất bản có nhiệm vụ tổ chức bản thảo, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành các xuất bản phẩm có nội dung: giáo dục truyền thống dân tộc, giáo dục về tri thức, kiến thức... trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp cho các em thiếu nhi cũng như các bậc phụ huynh các kiến thức cần thiết trong cuộc sống, những tinh hoa của tri thức nhân loại nhằm góp phần giáo dục và hình thành nhân cách thế hệ trẻ.

Đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản là các em từ tuổi nhà trẻ mẫu giáo (1 đến 5 tuổi), nhi đồng (6 đến 9 tuổi), thiếu niên (10 đến 15 tuổi) đến các em tuổi mới lớn (16 đến 18 tuổi) và các bậc phụ huynh.

Chưa có phản hồi

Captcha image