Danh sách tin tức
  • “Cờ Vua là công cụ giáo dục mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có vào lúc này, và nhiều lãnh đạo nhà trường đang nhận ra điều này.”Cũng có những nghiên cứu chỉ ra rằng những hành vi xã hội của nhiều học sinh được cải thiện khi chơi cờ.
  • TTCT - Sai sót trong dịch thuật ồn ào rồi cũng nguội quanh một số cuốn tiểu thuyết. Sai sót chữ nghĩa trên báo chí thấy hằng ngày, nói mãi cũng chỉ như đá ném ao bèo. Sai sót dịch thuật ngữ khoa học phổ thông trong sách báo chịu chung sự thờ ơ và lơ đãng ấy. Tất cả có thể làm hỏng một thế hệ đọc sách và nguy hiểm hơn, gây hại cho tính chính xác của khoa học.